Posts made in Wrzesień, 2016


W ostatnią Niedziele w odnowionej salce licznie zebraliśmy się i  rozpoczęliśmy kolejny rok. Bardzo spragnieni jesteśmy Bożej pomocy, prowadzenia oglądania Jego chwały i czystej służby. Modlimy się za to co przed nami, każdego prosimy módlcie się za nas byśmy przynieśli dobre owoce. Poniżej wypowiedziane przez naszego lidera zaproszenie do bycia wspólnotą, do budowania, do jedności w tym nadchodzącym sezonie. warto zajrzeć do...

Read More

Odnowieni, gotowi, umocnieni – tacy wróciliśmy z Łomnicy, miejsca, gdzie jako wspólnota przyjeżdżamy każdego lata. Miejsca, w którym Bóg szczególnie do nas mówi, otwiera nas, wzywa. Tym razem Pan mocno działał przez brata Tomka – kapucyna, naszego przyjaciela z Litwy. Poniżej fotorelacja i nagrania.   Szymek o Bożym Królestwie Brat Tomek o talentach Brat Tomek SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC...

Read More