Every Praise – Hezekiah Walker

Całym życiem chcę wielbić Cię

Każdą myślą chcę wielbić Cię

Duszą mą, sercem mym chcę wielbić Cię

 

 

O Alleluja chcę wielbić Cię

W moich zmartwieniach chcę wielbić Cię

Ty masz moc zbawić świat, uwielbiam Cię

 

 

Jezus Zbawcą

Jezus Królem

Jezus Panem

Chwała Mu