Alpha

start: 13 września 2023

Kurs Alpha

Nowy Targ w każdą środę

10  Spotkań

10 Tematów

 

Tematy spotkań

 • Kim jest Jezus?
 • Dlaczego Jezus umarł?
 • Na czym opiera się nasza wiara?
 • Dlaczego i jak się modlić?
 • Dlaczego i jak czytać Biblię?
 • W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
 • Kim jest Duch Święty?
 • Co czyni Duch Święty?
 • Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?
 • Jak najpełniej przeżyć życie?
 • Jak przeciwstawiać się złu?
 • Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?
 • Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?
 • A co z Kościołem?

W każdą środę
(od 13.09)
18:30

Pierwsze spotkania: Nowy Targ

Villa Toskana Rynek 17

 

Nie odwlekaj
Przyjdź.

Mt 16, 13-16
13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego»

Wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość poznania wiary chrześcijańskiej, móc zadać pytania i podzielić się swoim punktem widzenia –  niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Co to jest Alpha?

Alpha jest parafialnym narzędziem ewangelizacyjnym opartym na gościnności, dzieleniu się i otwartej rozmowie. Ta sama Alpha, pod względem zawartości, jest prowadzona na całym świecie przez chrześcijan wszystkich tradycji i opiera się na wspólnym głoszeniu, służbie i świadectwie. Ponad 20 milionów osób doświadczyło Alpha w 112 językach w 169 krajach na całym świecie.