Chlib Żitia (Chleb Życia) [tłumaczenie pl]

zwrotka

Chleb życia, żywa woda
Światłości świata, Boży Syn
Winny krzew, prawda i szlak
Dobry Pasterz, pokoju Król
refren
Jezu Tyś dla mnie Pan i Bóg
Ty znasz drogę mą, każdy krok mój
Jezu Twa miłość zwycięża śmierć
Ze mną Ty zawsze Święty
Chwała Jezu…