Końcowy fragment wiersza „Do Jezusa z warszawskiej katedry” ks. Jana Twardowskiego