W dzisiejszej Ewangeli o Talentach (Łk 18,1-8) Bóg mówi nam o tym, że nie ustannie mamy pomnażać to co dostaliśmy od niego. I my dziś słuchaliśmy świetnego nauczania.  Ala mówiła o tym wszystkim co przygotował nam Bóg i chce abyśmy śmiało sięgali bo jest dla nas! Warto posłuchać w całości a jeszcze bardziej warto otworzyć się na to o czym jest mowa.

link bezpośredni

Oraz kolejne nauczanie Grażynki o tym jak chodzić w Duchu Świętym

link bezpośredni