Od 4 do 7 września udało nam się razem spędzić czas. Pomimo tego że było to krótko i większość z nas była od piątku, był to wyjątkowy moment, w którym przemawiał do nas Bóg. Głównie przez swoje słowo, które dużo mówiło  o nowości, a w końcu o tym że dobrze jest gdy dwóch lub trzech razem stają przed Bogiem. To czas szczególnych dzieleń, świetnego wypoczynku.

Oto nauczania Szymka

Pluszowe Chrześcijaństwo

Eliaszowy Przełom

Trochę fotografIi. Autor Łukasz S.