Pomimo bardzo złej pogody jeszcze o 17 oraz pomimo tego, że zaczeły się „wakacje” udało nam się licznie spotkać na „ognisku”.

Początkowe kopanie piłki przyniesionej przez Dawidka, przerodziło się w wyczerpującą rywalizacje dwóch drużyn.