Trudno opisać to, co Pan Bóg dla nas zrobił!

Jak co rok, od czwartku do niedzieli przeżyliśmy czas pełni błogosławieństwa wśród braci i sióstr w naszej Łomniczce.

Było nas sporo, co bardzo ubogaciło charakter tego spotkania. Wspólnie wędrowaliśmy, jedliśmy, uwielbialiśmy, adorowaliśmy,wy i byliśmy świadkami działań Boga. Ten czas trwa nadal, zbieramy obfite owoce.

Dziękujemy naszemu przyjacielowi z Litwy- br. Tomkowi, który przejechał wiele kilometrów i posługiwał nam w sakramentach i nie tylko.

Przedstawiamy kilka fotografii oraz poniżej zapis Słowa, które słuchaliśmy w Łomnicy.

Kazanie z czwartku (Mt 24,42-51)  o byciu gotowym: