Pierwszy raz zainspirowani Ludźmierzem ( spotkania muzyków chrześcijan – później Strefa Chwały) , maksymalnie zdeterminowani zagraliśmy pierwsze Uwielbienie w ramach ostatniego w ciągu roku spotkania oazowego w Parafii NSPJ w Nowym Targu. To przed Tym Uwielbieniem pierwszy raz pojawiło się Słowo z Apokalipsy 14,1-5 oraz nazwa Dziewiczy Orszak Banaka.