W ostatnią Niedziele w odnowionej salce licznie zebraliśmy się i  rozpoczęliśmy kolejny rok. Bardzo spragnieni jesteśmy Bożej pomocy, prowadzenia oglądania Jego chwały i czystej służby. Modlimy się za to co przed nami, każdego prosimy módlcie się za nas byśmy przynieśli dobre owoce.

Poniżej wypowiedziane przez naszego lidera zaproszenie do bycia wspólnotą, do budowania, do jedności w tym nadchodzącym sezonie.

warto zajrzeć do nauczania sprzed roku gdzie określone zostały 4 obszary funkcjonowania wspólnoty

tutaj link do wspomnianego przez Szymka artykułu Marcina Jakimowicza – Rekolekcjonerzy

Bóg jest DOBry