Duch Święty – o charyzmatach i owocach – Nauczanie

Duch Święty – o charyzmatach i owocach – Nauczanie

W dzisiejszej Ewangeli o Talentach (Łk 18,1-8) Bóg mówi nam o tym, że nie ustannie mamy pomnażać to co dostaliśmy od niego. I my dziś słuchaliśmy świetnego nauczania.  Ala mówiła o tym wszystkim co przygotował nam Bóg i chce abyśmy śmiało sięgali bo jest dla nas!...
Bogu się ufa tylko na 100% – Nauczanie

Bogu się ufa tylko na 100% – Nauczanie

Bóg wyraźnie pyta nas o naszą gorliwość, wierność i przede wszystkim zaufanie. Wprowadzenie na początku spotkania przez Łukasza Seminaryjne Nauczania Szymka o Ufaniu Bogu link bezpośredni 
Droga  od grzechu do wolności – Nauczanie

Droga od grzechu do wolności – Nauczanie

Oto krótka zachęta/ świadectwo Piotrka Pokora, prawda i doświadczenie słabości są pozycją startową naszej drogi ku wolności. Prezentujemy nauczanie Łukasza link bezpośredni :19102014_lukasz_jestem_grzesznikiem.mp3