Zebraliśmy się razem, po to by czekać na Ducha Świętego. Jezus precyzyjnie mówił o tym kiedy zmartwychwstanie – na trzeci dzień. Nie ma tak precyzyjnej obietnicy jeśli chodzi o Ducha Świętego, obietnica jest że przyjdzie, i że wszystkiego nas nauczy.