Przeżywamy razem Triduum Paschalne

Przeżywamy razem Triduum Paschalne

Wczoraj dziękowaliśmy księdzu proboszczowi i wikariuszom za ich posługę i trud. Po liturgii modliliśmy się za nich dodatkowo w salce. Dziękowaliśmy Bogu za Eucharystię, za to, że Chrystus stał się dla nas pokarmem żywym. Dzisiaj, w Wielki Piątek, stajemy pod Krzyżem...