obłok niewiedzy 113

Cytat z książki „OBŁOK NIEWIEDZY” Anonimowego autora, przełożył W. Unolt, wyd. W DRODZE, Poznań 2001,  str. 113