Oto krótka zachęta/ świadectwo Piotrka

Pokora, prawda i doświadczenie słabości są pozycją startową naszej drogi ku wolności. Prezentujemy nauczanie Łukasza

link bezpośredni :19102014_lukasz_jestem_grzesznikiem.mp3