W Wielkim Poście postanowiłyśmy zrobić coś dla duszy i dla pożytku całej wspólnoty.

Najpierw Ula zrobiła nam krótkie wprowadzenie w tematykę ikonografii. Poznałyśmy trochę historii i zrozumiałyśmy istotę ikon. Nauczyłyśmy się szkicować twarz – miałyśmy narysować portret koleżanki. Uśmiałyśmy się nieźle. Odkryłyśmy nowy talent 😉  Po tym w końcu zrobiło się poważnie. Ula przygotowała wcześniej szkice ikon na płótnie a my poprawiałyśmy farbą po ołówku. Zadanie było pozornie proste. Trzeba było naprawdę się skupić. Cerkiewna muzyka pomagała w kontemplacji. Zostałyśmy też okadzone dymem 🙂 Na szczęście na ratunek przyszedł nam ksiądz Tadeusz.

Nasze dzieła zostaną wykorzystane w salce jako dekoracja na święto Paschy.