Kazanie naszego księdza opiekuna podczas wspólnotowej Eucharystii 21.04.2016.