Anioł przychodzi do Maryji i nie pyta co byś chciała dostać? co można dla Ciebie zrobić byś była szczęśliwa. Nie pyta nawet o pragnienia…. Mówi jesteś Pełna Łaski!, mówi ROZRADUJ SIĘ! Bądź pozdrowiona. Twoje życie będzie płodne, Twoje życie będzie przynosić życie, Twoje życie ma sens. Błogosławieństwo, szczęście Twoja chwała przyjdzie przez Tego, który z Ciebie się narodzi! To są dziś obietnice dla każdego z nas, Bóg mówiąc do Maryji mówi do Ciebie po to by zacząć według tych obietnic żyć!!!

Jesteś pełen Łaski, powołany do tego by żyć w Pełni Łaski. A teraz wezwany do tego by się rozradować bo Pan jest z Tobą!

Rozradowanych Świąt!

zapis zachęty z ostatniego Adwentowego Spotkania

link bezpośreni