Słowo podczas spotkania wspólnoty po Liturgii Wielkeigo Czwartku 2015.

link bezpośredni

To ostatnie nauczanie Jezusa!. Podczas tego wyjątkowego spotkania Jezus nie uzdrawia, nie wskrzesza zmarłych, nie wyrzuca złych duchów. Żadnych Efektów specjalnych, „zwykła” Pascha, z dodatkowymi komentarzami, rozbudowanymi dobrze znanymi rytami.

Ewangelia jaką dziś Kościół nam daje to fragment z Ewangelii św. Jana Rodział 13, 1-17.  Opisuje ona  urchatz ( umywanie rąk przed świętem), ten zwyczaj nasz Pan rozbudował, zaczął umywać uczniom nogi, po czym wzywa do tego by nawzajem sobie nogi umywać. „Jeśli to wiecie, szczęśliwi jesteście”. Dla Jezusa Chrystusa, służyć to być szczęśliwym!