Bóg jest święty, przed nim nie ostoi się to co jest z ciała, grzechu, bałwochwalstwa. Biblijne historię odrzucenia Boga. Mocne Słowo Marysi, zachęcamy do przedytowania.

[link bezpośredni]