Chrystus Zmartwychwstał!

Nasz Pan przeszedł(Pascha), „przeskoczył” z śmieci do życia. Alleluja! Daje nam przykład jest pierwszym. Bóg przez ten czas mówił nam o tym, że to On sam przeprowadza nas, przenosi czyniąc Paschę naszym osobistym doświadczeniem. Pragniemy dla każdego z nas ale i naszych przyjaciół i tego życzymy by Pan otwierał nasze uszy by usłyszeć Jego głos, oczy zobaczyć jak nas kocha, jak wielkie jest Jego dzieło zbawienia i usta by wypowiedziały i wyraziły Jego Chwałę

Jak co roku ten czas był szczególny dla naszej wspólnoty. Gromadziliśmy się na liturgiach w Wielki Czwartek i Piątek bo każdej z tych liturgii mieliśmy spotkania pomagające nam głębiej i wspólnotowo wchodzić w doświadczenie Tridum Sacrum. W wielki Czwartek nocą prowadziliśmy też parafialne czuwanie przy ciemnicy.

Koroną tych trzech dni była parafialna Liturgia Paschalna, w której byliśmy razem, także posługująć po niej procesja rezurekcyjna wokół rynku naszego miasta. Tradycyjnie nie spaliśmy tej nocy, ale czuwaliśmy, świętując, uwielbiając i wspominając Paschę Naszego Pana. Czas WIelkiej radości Bożej Chwały, przebywania razem. Alleluja!

Poniżej prezentujemy dwie  foto galerię naszych przyjaciół z tego wydarzenia. Pierwsza to fotografię Marcina Stawickiego, druga Norberta Bożar