Nagranie inspirującego kazania naszego opiekuna i przyjaciela Księdza Tadka o  św. Teresie,  ale też o wymogu radykalizmu i w naszym życiu. Zapraszamy posłuchać

Solo Dios basta!

[link bezpośredni]