Bóg jest Święty! ( kropka) do tej świętości nas zaprasza, chce byśmy spotkali się z Nim

Zaczęliśmy serię nauczań o naszym powołaniu do tego byśmy byli święci. Oto pierwsze trzy

1. Święty Bóg – Asia – 12.04.2015

[link bezpośredni]

2. Ludzkość powołana do świętości – Wala 19.04.2015

[link bezpośredni]
3. Spotkanie ze świętym – Szymek 03.05.2015

[link bezpośredni]