Za ile dobrodziejstw winniśmy dziękować Wszechobecnemu

To wezwanie podczas Paschy do dziękczynienia. Na codzień łatwo dostrzegamy braki, nasze słaboości i słabości naszych braci.

Dlatego dla naszego zbudowania i po to by oddać Bogu należną Jemu Chwałę niekompletna lista dobrych wydarzeń w sezonie 2014/15, których byliśmy świadkami, których dotykały nasze ręce, bo Pan jest z nami!  Zachęcamy do klikania i spokojnej lektury 😉

 1. Zakończyliśmy remont sceny i oświetlenia w salce
 2. Łomnica 2014 – nasz wspólny czas odpoczynkowo-modlitewny
 3. Przyszedł do nas Ksiądz Tadek
 4. Przyszli do nas: Ala, Asia, Marysia, Monika, Łukasz, Marek, Ela,…
 5. Wystartowała inicjatywa Otwarte Uwielbienie ( spotkaliśmy się 7 razy)
 6. Współtowrzyliśmy Fire 2014
 7. Zaczęła funkcjonować diakonia muzyczna
 8. śpiewamy co najmniej 10 nowych pieśni  w tym część sami przetłumaczyliśmy
 9. Sesje szkoły :  Zakrzów jesienią, Zakrzów zimą, Maniowy wiosną.
 10. Nasz udział w prowadzeniu oasisów
 11. Przeżyliśmy Seminarium Wiary na jesieni.
 12. Wspólny Weekend o Uwielbieniu w grudniu
 13. Świętowanie Bożego Nardzodzenia razem
 14. Kurs Alfa
 15. Weekend Alfa
 16. Dzień wspólnoty – Poronin
 17. PASCHA
 18. Nasza nowa strona, nagrane nauczania, ponad 9500 wejść w tym czasie
 19. Wielkanocny Koncert Uwielbienia w Parku
 20. Współprowadzenie czuwania przez Zesłaniem Ducha Świętego w prafii
 21. Nardziny Weroniki córki Asi i Piotrka, Nikodema syna Wali i Szymka
 22. Ślub Pauli i Konrada, Uli i Michała
 23. Koncert „Chcę Widzieć Twą Twarz w Krakowie” – i pierwsza obecność biskupa na wydarzeniu przez nas prowadzonym.
 24. Nasz udział w Jubileuszu 40 lecia odnowy charyzmatycznej Centurm JP2
 25. Nasza pomoc w Jezus na Lodowisku
 26. Nasi ludzie, którzy posługiwali na zewnątrz głownie na szkołach w Polsce, Bułgarii, Irlandii, Litwie czy Niemczech
 27. Wspólne Eucharystie ( min 5, spotkania niedzielne i grupki)

i to tylko część, mały kawałek z ogromu widocznych i niewidocznych dobrodziejstw!  Módlmy się i starajmy aby w tym wszystkim co nadchodzi i będzie nowe byliśmy jeszcze bardziej gorliwi, czyści i ufający.

Bogu Najwyższemu Chwała!