Odrzucenie Świętego – Nauczanie

Odrzucenie Świętego – Nauczanie

Bóg jest święty, przed nim nie ostoi się to co jest z ciała, grzechu, bałwochwalstwa. Biblijne historię odrzucenia Boga. Mocne Słowo Marysi, zachęcamy do przedytowania. [link bezpośredni]
Święty Bóg – 3 Nauczania

Święty Bóg – 3 Nauczania

Bóg jest Święty! ( kropka) do tej świętości nas zaprasza, chce byśmy spotkali się z Nim Zaczęliśmy serię nauczań o naszym powołaniu do tego byśmy byli święci. Oto pierwsze trzy 1. Święty Bóg – Asia – 12.04.2015 [link bezpośredni] 2. Ludzkość powołana do...